Pokémon – 46cm Plush Sleeping Giant Plush – Squirtle